Te numești Narcis/Narcisa și ai primit în dar de la părinții tăi un animal de companie.

Te numești Narcis/Narcisa și ai primit în dar de la părinții tăi un animal de companie. Redactează o scrisoare, de cel puțin 150 de cuvinte, adresată bunicii tale, în care să-i prezinți experiența împrietenirii tale cu acest animal și care să cuprindă o secvență narativă și una descriptivă. Data redactării scrisorii este 1 martie 2021, iar localitatea, Timișoara.
Punctajul pentru compunere se acordă astfel:

• conținutul compunerii – 12 puncte

• redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudine gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor – 1 punct; respectarea normelor de ortografie – 1 punct; respectarea normelor de punctuație – 1 punct; lizibilitate – 1 punct).

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.

Megan is embroidering a pillow with a star-shaped design. The endpoints of her design can be described by the points A(0, 0), B(7,4), C(8.5, 9.5), D(12,5), E(25,5), F(13,0), G[12.5, -10.5)

Megan is embroidering a pillow with a star-shaped design. The endpoints of her design can be described by the points A(0, 0), B(7,4), C(8.5, 9.5), D(12,5), E(25,5), F(13,0), G[12.5, -10.5) an H18, -1). If each unit represents one inch, what is the total length of thread Megan will need in order to create the design?

What does the juxtaposition of the man and the crowd reveal about why the narrator finds him interesting?

What does the juxtaposition of the man and the crowd reveal about why the narrator finds him interesting?

A The narrator does not understand why the man is not as fashionable as members of the crowd.

B The narrator notices that the man and the members of the crowd want to belong to the crowd.

C The narrator observes that the man is secure, but the members of the crowd are insecure.

D The narrator thinks that the old man is unique; he is different from the crowd.